Statybos pramonės arbitražo teismas

Statybos pramonės arbitražo teismas – nuolatinė arbitražo institucija, kurios veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso II knygos II dalies nuostatos, Lietuvos Respublikos komercinio arbitražo įstatymas bei Statybos pramonės arbitražo teismo statutas.

Statybos pramonės arbitražo teismas yra nevyriausybinė, pelno nesiekianti organizacija, kurios pagrindinė funkcija yra organizuoti ir aptarnauti tarptautinių ir nacionalinių komercinių ginčų ir kitokių nesutarimų, kurių Lietuvos Respublikos komercinio arbitražo įstatymas nedraudžia perduoti nagrinėti arbitražu, nagrinėjimo ir sprendimo arbitražo būdu procedūras. 

Tai į statybos pramonę orientuotas arbitražo teismas, kuriame arbitruoja šioje srityje pripažinti specialistai, juristai bei ekspertai.